BEVEZETÉS A HR VILÁGÁBA (online)

Képzéseinket azoknak ajánljuk, akik szeretnék professzionálisan elsajátítani a HR fontos területeit, új és aktuális ismeretekkel gazdagítani tudásukat. Cégünk kiemelten nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatra átültetett modulokra, így tanulóink nem csak elméletben sajátíthatják el az adott szakma ismereteit, hanem azonnal alkalmazható tudást kapnak.

Új módszerekkel gazdagított, gyakorlatorientált képzéseinket ajánljuk HR szakembereknek, gyakornokoknak és a HR területtel most ismerkedőknek. A képzés célja, hogy a résztvevők munkaerő-piaci igényeket kielégítő tapasztalatot szerezzenek, ezáltal hatékonyan járuljanak hozzá cégük sikerességéhez.

(3×8 óra, 125.000,- Ft+ áfa/ fő, minimum 10 fővel indítható)

Érettségi és szakmai előképzettség nem szükséges, pályakezdőket is szeretettel várunk. A képzés belső vizsgával (egy teszt megírásával) zárul, és az eredményesen végzettek államilag nyilvántartott tanúsítványban részesülnek. Egy adott cégtől minimum 3 fő esetén 10%-os kedvezményt tudunk biztosítani.

Hazánkban egyre jobban felértékelődik a HR szakemberek munkája, hiszen a szervezeti egység kiemelten fontos részét képezik. Tudásuk már nem csak a szakmai részvétükre orientálódik, hanem problémamegoldó, motiváló személyiségek, akiknek jelentős szerepük van a hatékony együttműködés elérésében. Több éves szakmai tapasztalattal bíró, kiváló tanáraink kendőzetlenül megmutatják HR terület minden szépségét és nehézségeit.

Képzés tematikája:

1. nap

– HR létjogosultsága és szerepe a cégek, intézmények működésében.

– Munkajogi alapismeretek (Munka Törvénykönyvének szabályainak megismerése munkáltatói és munkavállaló tekintetében).

– Munkaerőpiaci helyzet áttekintése és értékelése.

– Kompetenciafejlesztés (személyes, társas, módszertani).

2. nap

– Kulcskompetenciák fejlesztése: munkavállalói és álláskeresői kompetenciák kiaknázása.

– Nélkülözhetetlen toborzási technikák és fórumai, kiválasztási technikák.

– HR interjútechnikák: a toborzás és kiválasztás folyamatában nélkülözhetetlen interjútechnikák bemutatása és betanítása, kompetenciák fejlesztése a gyakorlatban.

3. nap  

– A HR által használt folyamatok és azok eszköztárának megismerése, különös tekintettel a teljesítménymenedzsmentre, mérés-értékelési és szervezési területekre.

– Képzés, továbbképzés.

– Stratégiának megfelelő kommunikáció elsajátítása, kompetenciák felmérésének elméleti és gyakorlati módszereinek elsajátítása.

– Karrier- és tehetségmenedzsment.

HR ADMINISZTRÁTOR

(3×8 óra, 125.000,- Ft+ áfa/ fő, minimum 10 fővel indítható)

Bemeneti feltétel: nincs, szakmai előképzettség nem szükséges. A képzés belső vizsgával (egy teszt megírásával) zárul, és az eredményesen végzettek államilag nyilvántartott tanúsítványban részesülnek. Egy adott cégtől minimum 3 fő esetén 10%-os kedvezményt tudunk biztosítani.

A humánpolitikai adminisztrátor többek között személyzettel összefüggő feladatokat lát el. Munkaterületei az emberi erőforrás- gazdálkodás különböző területei (például toborzás, teljesítményértékelés, képzés, bér és juttatások, ösztönző csomagok). A vezetője és a HR csapat munkáját támogatja, szoros kapcsolatot tart az egyes szakterületekkel. A humánpolitikai adminisztrátor a multinacionális vállalatok, cégek, vállalkozások humánerőforrás-gazdálkodási területén helyezkedhet el.

Képzés tematikája:

1. nap

 • A toborzási és kiválasztási feladatok megismerése.
 • Munkaszerződések és munkaköri leírásának technikája.
 • Álláspályázatokat és előléptetési kérelmeket feldolgozása.
 • Bérbesorolási feladatok ellátása.
 • Továbbképzési tanfolyamok és tréningek előkészítése, információgyűjtés technikája.

2. nap

 • Tanulmányi szerződések fontossága.
 • Munkaügyi nyilvántartások vezetése, statisztikák készítése.
 • Irattári és nyilvántartási rendszer vezetése.
 • Levelezőrendszer kezelése.
 • Naprakész feladatok kezelése.
 • Irodai programok.

3. nap

 • Kommunikációs technikák.
 • Konfliktuskezelés, stresszszűrés.
 • Munka- és személyügyi adminisztratív feladatok.
 • Statisztikai adatszolgáltatás.
 • Ötletmenedzsment.

HR GENERALISTA

(3×8 óra, 155.000,-Ft+ áfa/ fő, minimum 10 fővel indítható)

Bemeneti feltétel: érettségi, minimum egy év HR területen eltöltött szakmai gyakorlat A képzés belső vizsgával zárul és az eredményesen végzettek államilag nyilvántartott tanúsítványban részesülnek. Egy adott cégtől minimum 3 fő esetén 10%-os kedvezményt tudunk biztosítani.

Betölthető munkaterület:

HR területen általában középvezetői pozíciót tölt be.

Képzés tematikája:

1. nap

 • Munkajogi ismeretek.
 • Toborzási és kiválasztási feladatok felügyelete, munkaköri leírások elkészítése.
 • Életpálya- karriermenedzsment.
 • Teljesítményértékelési rendszer kialakítása.

2. nap

 • Munkaköri rendszerek (szerződések, megbízások és nyilvántartások készítése, bérszámfejtés).
 • Tréningek, tanfolyamok szervezése.
 • Személyiségtípusok felismerése, kompetenciák fontossága.
 • Emberi erőforrás fejlesztésének kihívásai, technikái.

3. nap

 • Létszámgazdálkodás, controlling.
 • Juttatási csomagok és kompenzációk kialakítása.
 • HR business.
 • Analitikus gondolkodásmód a controllingban, coachingban.
 • Hibrid munkavégzés kiépítése, nyomonkövetése.

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT

(3×8 óra, 185.000,-Ft+ áfa/ fő, minimum 10 fővel indítható)

Bemeneti feltétel: érettségi, minimum két év HR területen eltöltött szakmai gyakorlat. A képzés belső vizsgával zárul és az eredményesen végzettek államilag nyilvántartott tanúsítványban részesülnek. Egy adott cégtől minimum 3 fő esetén 10%-os kedvezményt tudunk biztosítani.

A humánerőforrás- menedzsment területén dolgozó emberek azok, akik a szervezeti egység humán stratégiáját állítják fel, ösztönző rendszereket dolgoznak ki, döntéseket hoznak a munkavállalók feladatait érintő kérdésekben. Kiemelten fontos, hogy a munkavállalók érdekeit is képviselik, elősegíti a leghatékonyabb beilleszkedésüket a szervezeti egységbe úgy, hogy az egyének és célok a megfelelő egyensúlyt érjék el. A Humánerőforrás- menedzsment szakember átfogóan minden olyan tevékenységet elvégezhet, ami a munkaerővel kapcsolatos. A humánerőforrás- menedzsment szakember az, akit előszeretettel hívnak külsős cégek elemzésre, hiszen munkájukat semmilyen személyes kapcsolat, illetve háttértudás nem befolyásolja, hogy tárgyilagos maradjon, így a legobjektívebb képet tudjon alkotni a szervezet működéséről.

Képzés tematikája:

1. nap

 • Az emberi erőforrás működését befolyásoló tényezők.
 • A humánerőforrás- menedzsment szakember speciális feladatai.
 • A humánerőforrás- menedzsment gazdálkodás funkciói.
 • Szervezeti egység alkalmazottainak foglalkoztatásával kapcsolatos tervek elkészítése, követése és ellenőrzése.

2. nap

 • Életpálya- karriermenedzsment.
 • Munkaköri elemzés, kiválasztás koordinálása.
 • Teljesítményértékelési rendszer kialakítása.
 • Képzési programok készítése, célok meghatározása, tréningek, tanfolyamok szervezése.

3. nap

 • Munkajogi alapismeretek (Munka Törvénykönyvének szabályainak megismerése munkáltatói és munkavállaló tekintetében).
 • Ösztönzés-menedzsment elmélete, fontossága, bérezési modell elkészítése, javaslatok összeállítása, nyomonkövetés.
 • Elemző technikák, kimutatások elkészítése.
 • Személyiség értékelés pszichológiai és coaching oldaláról, diszkrimináció kiszűrése.

ÜZLETI HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT

(szakirányú továbbképzés)

(2×8 óra, 145.000,-Ft+ áfa/ fő, minimum 10 fővel indítható)

Bemeneti feltétel: érettségi és humánerőforrás- menedzsment felvégzettség vagy az intézményünk égisze alatt indított humánerőforrás- menedzsment képzés elvégzése, minimum két év HR területen eltöltött szakmai gyakorlat. A képzés belső vizsgával zárul és az eredményesen végzettek államilag nyilvántartott tanúsítványban részesülnek. Egy adott cégtől minimum 3 fő esetén 10%-os kedvezményt tudunk biztosítani.

Képzés tematikája:


1. nap

 • Az emberi erőforrást érintő piacgazdálkodás.
 • Üzleti humánerőforrás- menedzsment gazdálkodás alapjai, feladatok, stratégiai tervek felépítése.
 • Költséggazdálkodás, költségelszámolások és kimutatások elkészítése.
 • Szervezetfelépítés stratégiájának elkészítése, elemzői kimutatások készítése.
 • Szervezeti teljesítmény eléréséhez szükséges egyéni és csoportos feladatok összeállítása, nyomonkövetése.

2. nap

 • A szervezeti egység mozgatórugóinak és változásainak felismerése, koordinálása és kezelése.
 • Kompetenciakészlet kialakítása munkakörök tekintetében.
 • A vállalati stratégia szerint összeállítani a taktikai, operatív célokat és felelősök hozzárendelése.
 • Megfelelő informatikai rendszer, támogató megoldások alkalmazása.
 • Hibrid munkavégzés kiépítése, fontossága, ennek üzleti hatása.

HR VEZETŐKNEK (gyakorlati modellezéssel)

(4×8 óra, 295.000,-Ft+ áfa/ fő, minimum 10 fővel indítható)

Bemeneti feltétel: felsőfokú végzettség és minimum két év HR területen eltöltött szakmai gyakorlat. A képzés belső vizsgával zárul és az eredményesen végzettek államilag nyilvántartott tanúsítványban részesülnek. Egy adott cégtől minimum 3 fő esetén 10%-os kedvezményt tudunk biztosítani.

Olyan szakmai modellt biztosítunk képzési választékunkkal, amivel még eredményesebbé tudja tenni szakmai munkáját, vezetői képességeit. Egyénre szabott segítséget nyújtanak tanáraink az érintett cégvezetés kihívásaira.

Képzés tematikája:

1. nap

 • HR stratégia struktúrájának felállítása üzleti modell mögé.
 • HR rendszerek kialakítása.
 • Teljesítményértékelő rendszer létrehozása.
 • Ületi terv mellé létszámtervezés, éves beszámolók elkészítése.
 • HR 4.0

2. nap

 • HR szervezeti fejlesztés (célok, teljesítményelvárások, számonkérések).
 • HR vezető, mint coaching és a pszichológia szemléletmóddal.
 • Cégen belüli (belső) kommunikáció szerepe és irányítása.
 • Készségek, kompetenciák vezetői szemmel.
 • Hibrid munkavégzés kiépítése és irányítása.

3. nap

 • A jó HR vezető titka, önmenedzselés.
 • Teljesítményértékelés és ösztönzői rendszer felépítése.
 • Új informatikai rendszer és startégiák bevezetése, módszere.
 • Beszámolók, stratégiai tervek számonkérésének technikája

4. nap

HR- SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ

(3×8 óra, 155.000,- Ft+ áfa/ fő, minimum 10 fővel indítható)

Képzésünket bármely HR területen dolgozó szakembernek ajánljuk. A képzés belső vizsgával (egy teszt megírásával) zárul és az eredményesen végzettek államilag nyilvántartott tanúsítványban részesülnek. Egy adott cégtől minimum 3 fő esetén 10%-os kedvezményt tudunk biztosítani.

Képzésünk legfontosabb célja és küldetése, hogy a három napos jelentősen gyakorlatorientált elméleti alkalmak során olyan személyiségfejlesztők szakemberek képzése, akik tudásukat az adott szervezeti egységen belül úgy, ahogy az egyén bármely életterületén alkalmazni tudják.

Képzés tematikája:

1. nap

 • A hatékony kommunikáció technikája, területei.
 • Személyiség feltárása és a jövő munkaerőpiacán lévő helyének kategorizálása.
 • Verbális, nonverbális kommunikáció.
 • Önismeret fejlesztése, kulcskompetenciák felszínre hozatala.
 • Önérvényesítés fontossága, önkifejezés technikái.
 • Elfogadás és megértés, diszkrimináció.

2. nap

 • Konfliktus kezelés.
 • Személyi munkaerő menedzselés, támogatási stratégia felállítása.
 • Operatív gondolkozás, stratégiaszemlélet.
 • Tréner mint coaching és pszichológus
 • Érzelmi intelligencia feltárása és fejlesztése.
 • Személyes, csoportos, módszertani kompetenciafejlesztés, ösztönzési folyamatok.
 • Egyén a csoport életében.

3. nap

 • Karrierépítés lehetőségének feltárása, támogatása.
 • Tréningek, csoportos személyiségi fejlesztési rendezvények szervezése, lebonyolítása.
 • Generációk közti különbség okainak feltárása, konfliktuskezelés.
 • Új munkatechnika a hibrid munkavégzés (pl. home office) egyre nagyobb térhódításának a személyre, ezen túl a csoportra tett hatásának kezelése.
 • Támogatói munkakörnyezet fontosságának feltárása.
 • Személyiségfejlesztéssel a hatékonyabb munkavégzés érdekében.

HR- BUSINESS PARTNER

(4×8 óra, 285.000,- Ft+ áfa/ fő, minimum 10 fővel indítható)

Bemeneti feltétel humánerőforrás menedzsment végzettség. A képzés belső vizsgával (egy teszt megírásával) zárul és az eredményesen végzettek államilag nyilvántartott tanúsítványban részesülnek. Egy adott cégtől minimum 3 fő esetén 10%-os kedvezményt tudunk biztosítani.

A HR- BUSINESS PARTNER munkája során jelentősen háttérbe szorulnak a munkaügyi feladatok, és az üzleti képességek kerülnek előtérbe. Képzésünk során megerősítésre kerül a komplex, üzleti gondolkozás és a speciális személyiségfejlesztés, és a vállalati célok és a stratégiái kerülnek előtérbe. Feladati közé tartoznak többek között a HR területen dolgozó középvezetői szakemberek felkészítése az üzleti HR felsővezető szerepkörbe, mint támogatói tanácsadó.

Képzés tematikája:

1. nap

 • Személyügyi politika képviselete a szervezeten belül és kívül.
 • Személyügyi kérdések tanácsadói technikájának elsajátítása.
 • Munkaügyi feladatok koordinálása, statisztikák, kimutatások készítése és döntéshozatal.
 • Középvezetők felkészítése üzleti HR felsővezető szerepkörbe.
 • Irányítási mátrix, stratégiai kérdések kezelése.

2. nap

 • Munkavállalói igények feltárása.
 • Esettanulmányok elemzése.
 • Szervezet-diagnosztika módszertana.
 • Versenytárselemzés az üzleti stratégia tükrében.
 • Motivációs kérdések felállítása a stratégiai tervben.

3. nap

 • Ösztönzési rendszer kulcspozíciója.
 • Jogi területek alkalmazása pszichológiai szemlélettel.
 • Kommunikáció megerősítése szervezeti egységen belül.
 • Ügyfélélmény megteremtése a HR-ben.
 • Csoportszerepek a munkahelyen.

4. nap

 • Tanácsadói szemlélet és készségek fejlesztése.
 • EEM funkciói és tevékenységei.
 • Emberi erőforrás szervezetirányítás.
 • OD tanácsadói kompetencia rendszer.
 • Stresszfaktor felismerése és kezelési technikái.

 STRATÉGIAI HR

(3×8 óra, 185.000,- Ft+ áfa/ fő, minimum 10 fővel indítható)

Bemeneti feltétel HR vezetők, középvezetők. Szakmai tapasztalat minimum 2 év vezetői pozícióban eltöltött gyakorlat igazolása. A képzés belső vizsgával (egy teszt megírásával) zárul és az eredményesen végzettek államilag nyilvántartott tanúsítványban részesülnek. Egy adott cégtől minimum 3 fő esetén 10%-os kedvezményt tudunk biztosítani.

A HR szakterület legösszetettebb és egyben legbonyolultabb területe, hiszen a humánerőforrás gazdálkodáshoz úgy, ahogy management tagjaként és tanácsadóként egyaránt jó döntéseket kell hoznia, stratégiákat felállítania üzleti szemléletű gondoldás mellett.

1. nap

 • Stratégiai tervek felállításának és/vagy továbbfejlesztésének technikája.
 • Stratégiai tervek buktatói.
 • Célirányos szakmai és kompetencia-fejlesztés.
 • Szervezeti kultúra a stratégia égisze alatt.
 • HR stratégiai gondolkodásmód.

2. nap

 • Üzleti szempontú stratégiai formák.
 • Üzleti helyzetek, praktikus szemléltető modelleken keresztül.
 • Mérőszámok számbavétele.
 • Kommunikáció sajátosságai formái.
 • Ösztönzés-menedzsment stratégia.

3. nap

 • Employer branding stratégia.
 • Teljesítményértékelés a szervezeti egységen belül.
 • Személyügyi fejlesztési rendszerek készítése.
 • Kompetenciafejlesztés (személyes, társas, módszertani).

VÁLASZTHATÓ MODULCSOMAGOK

(1-1 napos képzések)

(1×8 óra, 95.000,- Ft+ áfa/ fő, minimum 10 fővel indítható)

TELJESÍTMÉNY-MENEDZSMENT

KARRIERMENEDZSMENT

BELBIN-ELMÉLET HÁTTERE ÉS HATÁSA  (tesztelemzés) 

VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ

SZITUATÍV VEZETÉS

PREZENTÁCIÓTECHNIKA

VÁLTOZÁSMENEDZSMENT

IDŐGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉS

ÉRTEKEZLETVEZETÉS

MOTIVÁCIÓS TRÉNING

KULTÚRAVÁLTÁS KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING

ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ

ONBOARDING

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KOMMUNIKÁCIÓ

PANASZKEZELÉS KOMMUNIKÁCIÓ

CALL CENTER ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KOMMUNIKÁCIÓ

STRESSZKEZELÉS

KONFLIKTUSKEZELÉS A MUNKAHELYEN

PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE

ÖNISMERET ÉS SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE

MENTÁLHIGIÉNÉ (WORK-LIFE BALANCE)

REKREÁCIÓS TECHNIKÁK

ÉRTÉKESÍTÉSI TECHNIKÁK

TÁRGYALÁSTECHNIKÁK

PROFESSZIONÁLIS ÉRTÉKESÍTÉS

VÁLTOZÁSKEZELÉS

Megosztom :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Nyomtatás

Kapcsolat / Jelentkezés

Ha tanfolyamra jelentkeznél, vagy kérdésed van bármelyik képzésünkkel kapcsolatban, az alábbi elérhetőségeket segítünk!

Kapcsolat

POCSAI EDIT
Telefon:
+36 20 770 36 99
Email:
info@expectokepzes.hu

Az alábbi űrlapon is üzenhetsz nekünk!

Küldd el nekünk, hogy melyik tanfolyamunk iránt érdeklődsz - Hamarosan keresni fogunk!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás